<<< strona główna                                                                      ARCHIWUM >>>

 

 

Misje Święte – 18-22.03.2018 r.

 

I  Niedziela  Wielkiego Postu  18  lutego 2018 roku.  Ogłoszenia duszpasterskie.

 

·    Dziś przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, kończąc Ogólnopolski Tydzień Modlitw o Trzeźwość, a także Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty.

 

·    W Środę Popielcową 14 lutego, rozpoczęliśmy Okres Wielkiego Postu. Powinien to być czas wyciszenia, trzeźwości, osobistej refleksji i zadanie sobie pytania : co mogę i powinienem zmienić w swoim życiu, by być lepszym człowiekiem ?  Pamiętajmy o dobrych postanowieniach wielkopostnych, o modlitwie, poście i  jałmużnie, a także o tym, by zabaw hucznych nie urządzać.

 

·    Na prawym Ołtarzu bocznym jest wyłożona Parafialna Księga Trzeźwości.

 

·    Na stoliku pod chórem są wyłożone tekturowe skarbonki Caritas, które można wziąć ze sobą do domu, zarówno dzieci, jak i dorośli i tam składać jakieś drobne ofiary w ramach wielkopostnych wyrzeczeń. Należy je przynieść do kościoła wraz ze święconką w Wielką Sobotę.  Również są wyłożone papierowe tzw. siatki miłosierdzia dla ubogich,  które wraz z różnymi artykułami spożywczymi, można przynieść do kościoła w ramach jałmużny w Niedzielę Palmową lub w inne dni przed Niedzielą Zmartwychwstania.

 

·    Zapraszam dzieci, młodzież i wszystkich Parafian na Drogę Krzyżową w piątki Wielkiego Postu, o godz.16.00.

 

·    W czwartek 22.II, obchodzimy Święto Katedry św. Piotra Ap.

 

·    W piątek 23 lutego, przypada wspomnienie świętego Polikarpa, biskupa i męczennika.

 

·    W przyszłą niedzielę 25 lutego po Mszach świętych w całej Polsce, będą zbierane ofiary do puszek na Dzieło Pomocy polskim misjonarzom,w ramach corocznej akcji,, Ad Gentes”

 

·    GORZKIE  ŻALE  będziemy śpiewać po Mszy świętej o godz.9.00  w  I , III  i  V  Niedzielę Wielkiego Postu, natomiast  po Mszy świętej o godz.11.00  w  II , IV  i VI  Niedzielę Wielkiego Postu.

 

·    W każdą niedzielę po błogosławieństwie zapraszam wszystkie dzieci do balustrady ołtarzowej po ,, Ziarno ”.

 

·     Bardzo dziękuję za troskę o nasz kościół, za posprzątanie i złożoną ofiarę na zakup nowego paschału, następującym rodzinom z Rokitnika : Hannie Kaczorowskiej,  Annie Maruszczak  i  Lubomile-Annie Kaczorowskiej. Uprzejmie proszę, aby w sobotę 03 marca, po Mszy świętej o godz.10.00, o nasz kościół zadbały następujące rodziny : Jan Artym,  Zbigniew Markowski  i  Ryszard  Artym.

 

·    Bardzo dziękuję za złożoną ofiarę na nowe drzwi w naszym kościele Krystynie i Romualdowi  Fic  oraz Jolancie i Janowi Jackowskim.  Bóg zapłać !  Pozostało do zakończenia spłaty drzwi jeszcze 1800 zł.

 

·    Zachęcam do nabywania i czytania czasopism katolickich, takich jak : ,, Gość Niedzielny i ,, Mały Gość ” w cenie po 5 zł, ,, L'Oservatore Romano” , ,, Miłujcie się 

 

·    W dzisiejszą niedzielę taca jest przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne ,, Hosianum ” w Olsztynie, jako nasz parafialny comiesięczny ryczałt.  Bóg zapłać !

 

·    Bóg zapłać za wpłaty od każdej rodziny -  na wywóz nieczystości  stałych z naszego Cmentarza parafialnego.

 

·    Bardzo proszę o zamykanie drzwi w kościele wchodząc lub wychodząc, gdyż zaistniał paradoksalnie poważny i uciążliwy  problem, pozostawiania każdego dnia otwartych drzwi w kościele zimą,  a notorycznego zamykania drzwi latem.  Bóg zapłać za zrozumienie !

 

·    W lutym i w marcu w dni powszednie są jeszcze wolne intencje Mszy świętych.

 

·    Pan Wójt Gminy Kiwity, pozytywnie odpowiedział na nasze parafialne pismo urzędowe, dotyczące wycięcia dwóch świerków pospolitych na Cmentarzu parafialnym do końca lutego. Proszę Parafian o pomoc w organizacji tej akcji.

 

·      Zapraszam na stronę internetową naszej Parafii : www.parafiakiwity.pl

 

·    DRODZY  I  SZANOWNI  PARAFIANIE !   Z  Bożą pomocą  i dzięki Waszej życzliwości, zakończyłem 27 stycznia wizytę duszpasterską, która trwała 3 tygodnie. Przedstawię dziś krótkie podsumowanie kolędy i sprawozdanie roczne.   W Roku Pańskim 2017  Sakrament Chrztu Świętego przyjęło 17 dzieci. Do pierwszej komunii świętej przystąpiło 11 dzieci.  Sakrament Bierzmowania przyjęło 19 osób.   Nie było ani jednego Sakramentalnego Małżeństwa.  Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy 9 osób.  W naszej Parafii mieszka około 225 rodzin, czyli 841 osób zameldowanych na stałe. Około 90 osób przebywa i pracuje za granicą lub w różnych delegacjach i wielotygodniowych podróżach. Niestety ta rozłąka wpływa negatywnie na kondycję i psychikę dzieci, małżonków i całych rodzin.  Prawie 60 osób studiuje lub uzupełnia wykształcenie średnie, także w soboty i niedziele, nie uczestnicząc we we Mszy świętej. Za zgodą rodziców 10 osób nie uczęszcza w Liceum lub Technikum na lekcje religii Kilkanaście rodzin nie było w czasie kolędy, z różnych powodów.  Kilka rodzin zaprosiło mnie indywidualnie na kolędę.  Dwanaście rodzin nie ma jeszcze ślubu kościelnego, choć nie zachodzą żadne przeszkody kanoniczne.  Ogarniam Ich serdeczna i ufną modlitwą.  W czasie trwania kolędy i po jej zakończeniu odprawiłem kilka Mszy świętych dziękczynno-błagalnych za wszystkich Parafian.  Ogólnie klimat był miły, a atmosfera kolędowania była bardzo dobra.  Z całego serca pragnę podziękować za zamawianie Mszy świętych, ofiary kolędowe, składkę roczną na wywóz śmieci z cmentarza parafialnego, obiady i kolacje oraz gościńce ze sobą, a także za zorganizowany przyjazd po kapłana i sprawne odwiezienie.  Powstała w czasie kolędy w tajnym głosowaniu Parafialna Rada Duszpasterska, której skład przedstawię za tydzień.   Zapraszam dokładnie za miesiąc na Misje Święte.      Przyjmijcie moi Drodzy Parafianie wraz z darem modlitwy, staropolskie słowa - Serdeczne Bóg zapłać!

 

 

 

          <<< strona główna                                                              ARCHIWUM >>>