Zakup nowego ekranu projekcyjnego
W miesiącu kwietniu br. zakupiony został nowy ekran projekcyjny w systemie HD do wyświetlania pieśni, psalmów, Drogi Krzyżowej , Gorzkich Żali , litanii, modlitw, filmów o tematyce religijnej itd... w systemie cyfrowo-ledowym..
fot-01
fot-02
fot-03
fot-05