Strona g_ówna Ludzie Parafii Og_oszenia Galeria zdj__ Historia Sakramenty Proboszcz

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem Świ_tych Aposto_ów Piotra i Paw_a
w Kiwitach
Kiwity 38
11-106 Kiwity
tel. 89 7660910
e-mail: jleonowicz@op.pl

Powiat Lidzbarski
Województwo Warmi_sko-Mazurskie

Kancelaria Parafialna czynna
w soboty w godz. 12.00 - 13.00
a w spawach pilnych równie_
w inne dni

Msze św. w niedziel_
9:00 ; 11.00
w dni powszednie:
od 1.IV do 30.IX o godz. 17.00
od 1.X do 31.III o godz. 16.00

Odwiedziny chorych z pos_ugą
sakramentalną w pierwsze
piątki miesiąca


Czy wiesz, _e:
Parafia ma drugie wezwanie
św. Sebastiana

Bierzmowanie - 29.06.2014 r.