<<< strona główna

 

Ogłoszenia parafialne: 2020, 2019, 2018   2017 r.    2016 r.    2015 r.

 

 

2020

styczeń

5

12

19

26

 

luty

2

9

16

23

 

marzec

1

8

15

22

29

kwiecień

5

12

19

26

 

maj

3

10

17

24

31

czerwiec

7

14

21

28

 

lipiec

5

12

19

26

 

sierpień

2

9

16

23

30

wrzesień

6

13

20

27

 

październik

4

11

18

25

 

listopad

1

8

15

22

29

grudzień

6

13

20

27

 

 

 

 

2019

styczeń

6

13

20

27

 

luty

3

10

17

24

 

marzec

3

10

17

24

31

kwiecień

7

14

21

28

 

maj

5

12

19

26

 

czerwiec

2

9

16

23

30

lipiec

7

14

21

28

 

sierpień

4

11

18

25

 

wrzesień

1

8

15

22

29

październik

6

13

20

27

 

listopad

3

10

17

24

 

grudzień

1

8

15

22

29

 

 

 

2018

styczeń

7

14

21

28

 

luty

4

11

18

25

 

marzec

4

11

18

25

 

kwiecień

1

8

15

22

29

maj

6

13

20

27

 

czerwiec

3

10

17

24

 

lipiec

1

8

15

22

29

sierpień

5

12

19

26

 

wrzesień

2

9

16

23

30

październik

7

14

21

28

 

listopad

4

11

18

25

 

grudzień

2

9

16

23

30

 

 

 

<<< strona główna